Aktualności


Klinika "Uromedicus"


Po pierwsze profilaktyka

Staramy się pomóc w chorobie oraz cierpieniu Pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania praw pacjenta.


zobacz więcej

Właściwa diagnostyka

Stosujemy nowoczesne metody diagnostyczne i lecznicze zgodne ze światowymi standardami medycznymi.


zobacz więcej

Szerokie świadczenia

Nasze świadczenia medyczne to zakres szeroko pojętej opieki zdrowotnej, w tym podstawowej oraz specjalistycznej.


zobacz więcej

Specjaliści


  1. Lekarze posiadają kwalifikacje potwierdzone wymaganymi dokumentami
  2. Udzielamy wszelkich świadczeń w szczególności do rozpoznawania i leczenia
  3. Wydajemy opinie i orzeczenia lekarskie oraz urdzielamy porad lekarskich

Doświadczeni Lekarze


  • Przeprowadzamy kompleksowe badania
  • Rozpoznajemy i zapobiegamy chorobom
  • Podejmujemy leczenie oraz rehabilitację
  • Udzielamy specjalistycznych porad
  • Pomogliśmy wielu pacjentom
  • Wydajemy opinie i orzeczenia